4.75 out of 5
4.75
14 reviews on Udemy

ROCSCIENCE İLE GEOTEKNİK TASARIM

Limit Denge ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Geoteknik Tasarım Analizlerini Yapmayı Öğrenin!
Instructor:
Burak Sürücü
228 students enrolled
Bilgisayar Destekli Geoteknik Tasarım
Zemin ve Yapı Etkileşimleri
Zeminlerin ve Davranışlarının Analizi
Geoteknik Tasarım Raporu Oluşturma
Şev Stabilitesi ve Oturma Analizleri
  • 1996 yılında Toronto Üniversitesinde kurulan Rocscience, geoteknik, inşaat, maden ve jeoloji mühendisleri için 2D ve 3D yazılım geliştirme konusunda uzman bir firmadır. Geomekanik alanında yeni yazılım ürünleri yaratmakta, araştırma ortamıyla fikir ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Kurs kapsamında bu firmanın üç yazılımı ele alınmıştır:

  • Slide zeminlerin veya kayaların oluşturduğu şevlerdeki dairesel ve dairesel olmayan kırılma yüzeylerinin güvenlik faktörünü veya kırılma olasılığını değerlendirmeye imkan tanıyan 2 boyutlu şev stabilite programıdır.

  • Settle3D zeminlerin; temeller, setler ve diğer yüzey yükleri altında konsolidasyon ve ani oturma analizi için kullanılan üç boyutlu bir programdır.

  • Phase2 zemin ve kaya uygulamaları için güçlü bir 2D sonlu eleman programıdır. Kazı tasarımı, şev stabilitesi, yeraltı suyu sızıntısı, olasılık analizi, konsolidasyon ve dinamik analiz yetenekleri gibi çok çeşitli mühendislik projeleri için kullanılabilir.

  • Kurs kapsamında Slide programıyla 25 örnek, Settle3D programıyla 10 örnek ve Phase2 programıyla 10 örnek işlenmiştir.

  • Kursiyerlerin eğitimi satın almadan önce programları tedarik etmesi gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk kursiyere aittir. İndirim kuponu edinmek isteyenlerin sosyal medya hesaplarımın birisinden ulaşmalarını rica ederim.

Rocscience Hakkında Genel Bilgiler ve Kurs Tanıtımı

1
GİRİŞ-Kurs Tanıtımı ve Slide, Settle3D, Phase2 Programlarının Özellikleri

Slide ile Şev Stabilitesi Analizleri (Başlangıç Düzeyi)

1
ÖRNEK1-Limit Denge Analizlerinin Özellikleri ve Slide'ın Çalışma Prensipleri
2
ÖRNEK2-Çoklu Malzeme, Boşluk Basıncı ve Sürşarj Yükü Tanımlama
3
ÖRNEK3-Dairesel Olmayan Kayma Yüzeylerinin Analizleri
4
ÖRNEK4-Geçirimsiz Yüzeylerin Var Olduğu Şevlerin Stabilite Analizleri
5
ÖRNEK5-Su Basınçlarının Grid Vasıtası İle Modele Aktarılması
6
ÖRNEK6-Şevlerin Stabilitesini Artırmak İçin Kullanılan Destek Elemanları
7
ÖRNEK7-Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Sızma Analizlerinin Yapılması
8
ÖRNEK8-Olasılıksal Şev Stabilitesi Analizleri
9
ÖRNEK9-Şevlerin Sensitivite Analizleri
10
ÖRNEK10-Su Tablasının Yerinin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi

Slide ile Şev Stabilitesi Analizleri (Orta Düzey)

1
ÖRNEK11-Genel Şev Güvenilirliğinin Belirlenmesi
2
ÖRNEK12-Aşırı Gözenek Basıncının Stabiliteye Etkisinin İncelenmesi
3
ÖRNEK13-Ani Su Seviyesi Düşüşünün Stabiliteye Etkisi
4
ÖRNEK14-Su Tutma Yapılarındaki Yeraltı Suyu Akışının Modellenmesi
5
ÖRNEK15-Nehir Setinde Drenaj Sistemlerinin Modellenmesi ve Sızma Analizleri
6
ÖRNEK16-Çekme Çatlaklarının Şev Stabilitesine Etkisi
7
ÖRNEK17-Şevlerdeki Hızlı Su Çekilmesi Durumunun Farklı Metotlarla İncelenmesi
8
ÖRNEK18-Geçici Yeraltı Suyu Analizleri
9
ÖRNEK19-Zamana Bağlı Şev Stabilitesi Analizleri
10
ÖRNEK20-Anizotropik Malzemelerin Modellenmesi ve Analizleri

Slide ile Şev Stabilitesi Analizleri (İleri Düzey)

1
ÖRNEK21-Eurocode7'ye Göre Şev Tasarımlarının Gerçekleştirilmesi
2
ÖRNEK22-Şev Açılarının Optimizasyonu
3
ÖRNEK23-Şev Stabilitesi Analizlerinde Geri Hesap Yöntemi
4
ÖRNEK24-TBDY 2018'e Göre Sismik Şev Stabilitesi Analizleri
5
ÖRNEK25(1)-Konsol Tipi İstinat Yapısının Toptan Göçme Analizleri
6
ÖRNEK25(2)-Konsol Tipi İstinat Yapısının Toptan Göçme Analizleri

Settle3D ile Zemin Oturmalarının Hesaplanması (1.Bölüm)

1
ÖRNEK1-Ani ve Konsolidasyon Oturmalarını Hesaplama Esasları
2
ÖRNEK2-Zamana Bağlı Oturma Hesaplamaları
3
ÖRNEK3-Bir Depolama Tankının Altındaki Zeminde Oturma Analizleri
4
ÖRNEK4-Düşey Drenlerin Konsolidasyon Süresine Etkisinin İncelenmesi
5
ÖRNEK5-Bir Yapı Temelinin Altındaki Zeminin Oturma Analizleri

Settle3D ile Zemin Oturmalarının Hesaplanması (2.Bölüm)

1
ÖRNEK6-Önyüklenmiş Zeminlerde Düşey Dren Uygulaması
2
ÖRNEK7-Geri Analiz Yöntemiyle Önyük Hesaplamaları
3
ÖRNEK8-Karayolu Setlerinde Meydana Gelen Oturmaların İncelenmesi
4
ÖRNEK9-Ampirik Metotlar ile Oturma Hesaplamaları
5
ÖRNEK10-İkincil Konsolidasyon Hareketlerinin İncelenmesi

Phase2 İle Tünellerin, İksa ve İstinat Yapılarının Projelendirilmesi

1
ÖRNEK1-Phase2 ile Sonlu Elemanlar Yöntemine Bağlı Hesaplama Esasları
2
ÖRNEK2-Kapalı Bir Maden İşletmesinin Stabilite Analizleri
3
ÖRNEK3-Ağırlık Tipi Bir İstinat Yapısının Analizleri
4
ÖRNEK4-Ankraj ile Desteklenmiş İksa Yapılarının Analizleri
5
ÖRNEK5-Bulon ile Desteklenmiş Bir Tünel Yapısının Analizleri

Phase2 ile Kazıların ve Geosentetik Takviyeli Sistemlerin Projelendirilmesi

1
ÖRNEK6-Yüzeysel Kazıların Analizleri
2
ÖRNEK7-Kazık ve Gergilerle Desteklenmiş Derin Kazı Analizleri
3
ÖRNEK8-Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Şev Stabilitesi Analizleri
4
ÖRNEK9-Geogrid Takviyeli Bir Karayolu Setinin Analizleri
5
ÖRNEK10-Geotekstil Takviyeli Bir Karayolu Rampasının Analizleri
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4.8
4.8 out of 5
14 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
10
Stars 4
4
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0
dcf0bc03efb35057bec3f8ab47ffa06e
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

9 hours on-demand video
Full lifetime access
Access on mobile and TV
Certificate of Completion