Kurs AutoCAD Techniki Zaawansowane

AutoCAD
Tworzenie i zarzadzanie stylami kreskowania
Autodesk ReCap – obróbka chmur punktów, konwersja do formatów czytelnych dla AutoCAD
Zaawansowane narzędzia wyboru obiektów
Style rodzajów linii i kreskowania
Metody czyszczenia rysunków
Zarządzanie interfejsem i ustawieniami programu
Chmury punktów i Usługi Autodesk 360
Wczytywanie i uruchamianie aplikacji zewnętrznych
Obiekty OLE, Express Tools, Mapy Satelitarne
Odnośniki zewnętrzne – praca zespołowa, bazy rysunkowe, odniesienia.
Zarządzanie warstwami

Wprowadzenie

Poznaj zaawansowane techniki pracy we flagowej aplikacji dla architektów i projektantów, jaką jest AutoCAD. Certyfikowany Ekspert oraz wieloletni trener AutoCAD, jak również architekt z dużym doświadczeniem praktycznym, pokaże Ci jak wydobyć z AutoCAD jeszcze więcej i tworzyć w nim spełniające branżowe standardy, genialne projekty! Na konkretnych ćwiczeniach poznasz typowe schematy projektowania oraz zwiększysz wydajność swojej pracy.

 • Wprowadzenie

 • Co w Kursie?

 • Tworzenie i zarzadzanie stylami kreskowania

 • Autodesk ReCap – obróbka chmur punktów, konwersja do formatów czytelnych dla AutoCAD

Co znajdziesz w kursie?

Tworząc kurs AutoCAD – Techniki Zaawansowane zadbaliśmy o to, by zaserwować Ci jak najbardziej uniwersalny zestaw informacji, które stanowić będą nieocenioną pomoc dla reprezentantów wszystkich branż korzystających z aplikacji Autodesk. Zebrane oraz przedstawione w sposób metodyczny i przemyślany, materiały koncentrują się na zaawansowanych narzędziach, których wykorzystanie pomoże Ci uprościć, a nawet zautomatyzować znaczną część wykonywanych operacji. Oprócz tego dużo uwagi poświęcimy prezentacji skutecznych technik pracy – dowiesz się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz nauczysz uzyskiwać optymalny efekt bez niepotrzebnego wysiłku.

Zobacz lekcję wprowadzającą do zagadnień omawianych w Kursie >>

Wśród narzędzi, technik oraz zagadnień omawianych podczas kolejnych lekcji znajdują się między innymi:

Zaawansowane zarządzenie Elementami

Pierwsza grupa tematów związana jest z zaawansowanymi metodami zarządzania elementami, Poznasz w nich niestandardowe sposoby wyboru obiektów, najważniejsze ustawienia, polecenia Wybierz, Szybki Wybór, Fitlr. Na kilku następnych przykładach poznasz metody zarządzania plikami z dużą ilością warstw. Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane narzędzia zarządzania I modyfikacji warstw, poznasz zastosowanie filtrów, filtrów grup I stanów warstw. Kolejne tematy związane będą z tworzeniem własnych stylów rodzajów linii i kreskowania. Nauczysz się w nich jak zbudowane są definicje stylów rodzajów linii, utworzysz kilka typów rodzajów linii oraz dwukolorowe kreskowanie.

Zewnętrzne Odnośniki i Zestawienia

Później przejdziemy do bloku związanego z odnośnikami zewnętrznymi (xrefs). Nauczysz się rozdzielać zadania, tworzyć zespoły projektowe, zarządzać nimi, zarządzać warstwami i cechami warstw w odnośnikach. Poznasz także różne metody wykorzystywania odnośników.

Po odnośnikach przyjdzie czas na zestwawienia, nauczysz się wykorzystywać polecenie Wyodrębnij Dane do pozyskiwania informacji o dowolnych cechach bloków oraz dowolnych obiektów rysunkowych wprost do tabel zestawieniowych w programie lub plików arkuszy kalkulacyjnych.

Zobacz lekcję – Tworzenie i Zarządzanie Stylami Kreskowania >>

Rysunki parametryczne oraz Standaryzacja

W bloku parametryzacja poznasz metody tworzenia rysunków parametrycznych, nauczysz się zarządzać parametrami, tworzyć bloki parametryczne. W następnym bloku nauczysz się zarządzać standardami w AutoCAD, poznasz zasady standaryzacji rysunków, nauczysz się tworzyć pliki standardów oraz przeprowadzać standaryzację pojedyńczych rysunków oraz całych baz rysunkowych. Nauczysz się wykorzystywać Wsadowy Kontroler Standardów.

Obiekty OLE i narzędzia ExpressTools

W bloku poświęconym obiektom OLE poznasz metody tworzenia inteligentnych połączeń danych, nauczysz się osadzać pliki z innych aplikacji w AutoCAD I osadzać rysunki dwg w dowolnych aplikacjach zainstalowanych na tym samym komputerze obsługujących oczywiście obiekty OLE.

W następnym bloku nauczysz się wykorzystywać narzędzia ExpressTools, poznasz metody zarządzania atrybutami, tekstem w atrybutach, nauczysz się wykorzystywać narzędzia obróbki tekstu min. Arc Aligned, poznasz przydatne narzędzia modyfikacyjne, min Super Hatch, Stretch Multiple.

ReCap, Chmury Punktów oraz praca w większych skalach

Coś dla siebie znajdą w kursie również miłośnicy opracowań w większych skalach, wykorzystamy wbudowany w program moduł do obsługi map satelitarnych, nauczysz się ustalać położenie, system współrzędnych I przechwytywać interesujący Cię fragment mapy. Znajdziesz również blok poświęcony nowej technologii – chmurom punktów, nauczysz się obsługiwać program ReCap, przygotować w nim plik chmury, wczytywać pliki do AutoCAD-a I na jego podstawie tworzyć inwentaryzację

Zobacz lekcję – ReCap i Chmury Punktów >>

Dodatki do AutoCAD oraz estetyka projektów

W następnym bloku nauczysz się rozbudowywać program o dodatkowe aplikacje I wykorzystywać te aplikacje w projektowaniu, dowiesz się do czego służy Autodesk Exchange Apps, nauczysz się pobierać I instalować rozszerzenia I pracować na nich. Dalej poznasz metody czyszczenia rysunków, nauczysz się usuwać niepotrzebną treść, spłaszczać, usuwać powielone obiekty, listy skal.

Praca z zaawansowanymi ustawieniami

Następnie przejdziemy do tematów związanych z interfejsem i ustawieniami programu. Nauczysz się modyfikować pliki CUI, tworzyć własne przestrzenie robocze. Poznasz najważniejsze ścieżki dostępu I ustawień, nauczysz się zapisywać ustawienia I przenosić na inne stanowiska. W ostatnim ćwiczeniu poznasz Autodesk 360 – usługi w chmurze. Nauczysz się sterować synchronizacją, zarządzać plikami I poznasz dostępne dla AutoCAD-a dodatkowe usługi dostępne w serwisie Autodesk 360.

Podsumowując, kurs zawiera między innymi:

 • Zaawansowane narzędzia wyboru obiektów

 • Zarządzanie warstwami

 • Style rodzajów linii i kreskowania

 • Odnośniki zewnętrzne – praca zespołowa, bazy rysunkowe, odniesienia.

 • Zestawienia, Parametryzacja, Standardy CAD

 • Obiekty OLE, Express Tools, Mapy Satelitarne

 • Chmury punktów i Usługi Autodesk 360

 • Wczytywanie i uruchamianie aplikacji zewnętrznych

 • Metody czyszczenia rysunków

 • Zarządzanie interfejsem i ustawieniami programu

Dla kogo jest ten kurs?

AutoCAD – Techniki Zaawansowane stanowi dopełnienie Kompendium AutoCAD i rozwija wątki podjęte w kursach Podstawy oraz Techniki Pracy. Kurs wprowadza szereg nowych, zaawansowanych terminów. Adresujemy go przede wszystkim do widzów, którzy przerobili już wcześniej dwa wspomniane kursy, bądź mają już duże doświadczenie w samodzielnej pracy z AutoCAD. Przybliża problemy związane z pracą z dużą ilością elementów, warstw, plików, tworzeniem zestawień. Omawia również budowę programu, style obiektów.

Dlaczego wybrać właśnie ten kurs?

 1. Kurs wideo to najbardziej efektywna a zarazem najprzyjemniejsza forma nauki. Jest on tak prowadzony, byś cały czas mógł go śledzić z zainteresowaniem i zaangażowaniem, a także czerpać satysfakcję z tworzonych projektów.

 2. Wiedza, którą otrzymujesz w tym kursie, to nie tylko sucha teoria, ale również wskazówki od praktyka z wieloletnim doświadczeniem, dzięki którym dużo łatwiej będzie Ci opanować materiał i przygotować ciekawe projekty w AutoCAD.

 3. Uczysz się na praktycznych przykładach. Otrzymasz wiele gotowych projektów, które ułatwią Ci poznawanie AutoCAD.

Wstęp

1
Wprowadzenie
2
Co w Kursie?

Zaawansowane narzędzia wyboru obiektów

1
Niestandardowe sposoby wyboru obiektów
2
Filtrowanie danych w rysunku za pomocą polecenia Filtr i Szybki Filtr

Zarządzanie warstwami

1
Zaawansowane narzędzia do sterowania warstwami w rysunku
2
Tworzenie filtrów, grup i stanów warstw oraz zarządzanie nimi

Style rodzajów linii i kreskowania

1
Tworzenie i zarządzanie stylami rodzajów linii
2
Tworzenie i zarządzanie stylami kreskowania

Odnośniki zewnętrzne - praca zespołowa, bazy rysunkowe, odniesienia

1
Rozdział pracy, dołączanie – metody i wpływ na rysunki
2
Praca z odnośnikami zewnętrznymi
3
Zarządzanie ścieżkami, przenoszenie, ustalanie odnośników w pliku, Zewnętrzny Me
4
Wykorzystanie odnośników do tworzenia profili (skala skażona)

Zestawienia

1
Tworzenie zestawień elementów bibliotecznych (bloki)
2
Tworzenie zestawień dowolnych elementów rysunkowych

Parametryzacja

1
Wykorzystanie wiązań geometrycznych w rysunkach
2
Wykorzystanie wiązań geometrycznych w blokach

Standardy CAD

1
Konfiguracja i wykorzystanie plików standardów

Obiekty OLE

1
Osadzanie plików edytorów kalkulacyjnych w AutoCAD
2
Osadzanie plików AutoCAD w edytorze tekstowym

Express Tools

1
Zaawansowane metody zarządzania blokami i atrybutami
2
Zaawansowane narzędzia obróbki tekstu
3
Zaawansowane narzędzia rysunkowe i modyfikacyjne

Mapy satelitarne

1
Podkładanie i praca na mapach z wykorzystaniem wbudowanego serwisu internetowego

Chmury punktów

1
Autodesk ReCap – obróbka chmur punktów, konwersja do formatów czytelnych dla Aut
2
Podkładanie chmur punktów w AutoCAD i obróbka

Wczytywanie i uruchamianie aplikacji zewnętrznych

1
Wczytywanie aplikacji AutoLisp, VisualLisp, VBA
2
Autodesk Exchange Apps

Metody czyszczenia rysunków

1
Czyszczenie, spłaszczanie i usuwanie powielonych obiektów

Zarządzanie interfejsem i ustawieniami programu

1
Interface, modyfikacja plików CUI
2
Profile ustawień programu, zarządzanie ścieżkami dostępu, ustawienia, eksport –

Usługi Autodesk 360

1
Ustawienia synchronizacji, przechowywanie i wymiana danych
2
Zakończenie
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
6b1d03052e19608d90c414a7983bd0f6
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

6 hours on-demand video
Full lifetime access
Access on mobile and TV
Certificate of Completion