4.39 out of 5
4.39
170 reviews on Udemy

PLAXIS İLE GEOTEKNİK TASARIM

Aklınıza Gelebilecek Tüm Yapıların Zeminle Olan İlişkisini Modellemeyi, Hesaplamayı ve Analiz Etmeyi Öğrenin!
Instructor:
Burak Sürücü
2,104 students enrolled
Bilgisayar Destekli Geoteknik Tasarım
Zemin ve Yapılar Arasındaki Etkileşimler
Zeminlerin ve Davranışlarının Analizi
Yapıya Uygun Temel Tipinin Tercihi
Zemin Etüt Raporu Oluşturma

1987 yılında Hollanda’nın Delft Teknik Üniversitesinde geliştirilmiş geoteknik mühendisliği projelerinde kompleks problemleri sonlu elemanlar yöntemi ile çözebilmeye yarayan, deformasyon analizleri, stabilite analizleri, dinamik analizler, zamana bağlı davranışlar ve yapı ile zemin arasındaki ilişkiyi modelleyen bir yazılımdır. Sadece birkaç saatlik eğitimden sonra yeni kullanıcıların istenilen modülüyle çalışmasını sağlar.

Sırasıyla; modelleme, malzemelerin oluşturulması ve atanması, hesap aşamalarının belirlenmesi ve çıktıların incelenmesi adımları neticesinde toplamda 8 saatlik eğitimde 18 tane yapı sisteminin analizi gerçekleştirilmiştir.

Eğitimi tamamladığınızda aklınıza gelebilecek tüm yapıların zeminle olan ilişkilerini modelleyebilir, hesaplarını yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilirsiniz.

NOT: İndirim kuponu edinmek isteyenlerin sosyal medya hesaplarımın birisinden ulaşmalarını rica ederim.

Plaxis'e Giriş

1
1.1-Eğitimin İçeriği ve Amaçları Hakkında Bilgilendirme
2
1.2-Plaxis 2D Menü Tanıtımı ve Modelleme Esasları
3
1.3-Plaxis 3D Menü Tanıtımı ve Örneklerle Programın İncelenmesi

Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarım ve Analizi

1
1.1-Rijit Bir Tekil Temelin Tasarımı ve Analizi
2
2.1-Esnek Bir Tekil Temelin Tasarımı ve Analizi
3
2.2-Çıktıların İncelenmesi ve Yük Deformasyon Eğrisi Oluşturma
4
3.1-Sürekli Temelin Model Tanıtımı ve Tasarımı
5
3.2-Malzeme Atama, Analiz ve Çıktıların İncelenmesi
6
4.1-Tekil Bir Kazığın Tasarımı, Analizi ve Çıktılarının İncelenmesi
7
5.1-Kazık Grubu Modelinin Tanıtımı ve Tasarımı
8
5.2-Malzeme Atama, Analiz ve Çıktıların İncelenmesi

Farklı Tipteki Diyafram Duvarların Tasarımı ve Analizi

1
1.1-Gergili Diyafram Duvarın Model Tanıtımı ve Tasarımı
2
1.2-Gergili Diyafram Duvarın Yük ve Malzeme Tanımlamaları, Atamaları
3
1.3-Gergili Diyafram Duvarın Hesaplamaları ve Çıktı İncelemesi
4
2.1-Ankrajlı Diyafram Duvarın Model Tanıtımı ve Tasarımı
5
2.2-Ankrajlı Diyafram Duvarın Malzeme Atamaları ve Mesh İşlemi
6
2.3-Ankrajlı Diyafram Duvarın Hesaplamaları ve Çıktı İncelemesi

Bir Akarsu Setinin İnşası ve Şev Stabilitesi Analizleri

1
1.1-Akarsu Seti Modelinin Tanıtımı ve Stabilite Önlemleri
2
1.2-Akarsu Seti Modelinin Tasarlanması
3
1.3-Akarsu Setinin Malzemelerinin Tanımlanması ve Atanması
4
1.4-Akarsu Setinin Hesaplamaları ve Çıktılarının İncelenmesi
5
2.1-Şev Stabilitesi Analizleri ve Konsolidasyon Hesaplamaları

Bir Yol Setinin İnşası ve Zemin İyileştirme Yöntemleri

1
1.1-Yol Setinin Tanıtımı ve Genel Bilgiler
2
1.2-Setin Geometrisini Oluşturma ve Malzeme Atamaları
3
1.3-Setin Konsolidasyon Hesaplamaları ve Kademeli İnşaatın Tanımlanması
4
1.4-Çıktıların, Eğrilerin İncelenmesi ve Animasyon Oluşturma
5
1.5-Geocell ile Zemin İyileştirme ve Sonuçların Kıyaslanması
6
1.6-Sistemin Hesap Fazlarına Ait Güvenlik Sayılarının Belirlenmesi
  • Hesaplama consolidation olarak ayarlanması gereken bir hesaplama dikkat dağınıklığı ile plastic olarak ayarlanmıştır. Onu düzelterek hesaba dahil ediniz. Ayrıca bu videonun konusu olan güvenlik faktörü değerlerinde bir değişiklik olmayacağından dolayı tekrardan videonun çekimine gerek duyulmamıştır. Değişen gerilmeler ve deformasyon değerleri olacaktır. Saygılarımla

Bir Yerleşim Yerinin Altında Tünel İnşası ve Analizleri

1
1.1-Shield (Kalkan) Metodu ile Tünel İnşasına Dair Genel Bilgiler
2
1.2-Tünel Modelinin, Zeminin ve Üst Yapının Tanıtımı
3
1.3-Tünel Modelinin, Zeminin ve Üst Yapının Geometrisini Oluşturma
4
1.4-Malzeme Tanımlamaları ve Atamaların Yapılması
5
1.5-Fazların Tanımlanması ve Tünel Hesaplamalarının Yapılması
6
1.6-Çıktıların İncelenmesi ve Tünel Deformasyonlarının Tahkiki
7
1.7-Zeminin Hardening Soil Metoduna Göre Tasarımı ve Sistemin Analizi
8
1.8-Mohr Coulomb ve Hardening Soil Metotlarının Kıyaslanması

Zemin ve Yapı Arasındaki Dinamik Etkileşimler

1
1.1-Bir Jeneratörün Harmonik Hareketinin Modellenmesi
2
1.2-Hareketin Hesaplamaları, Çıktılarının İncelenmesi ve Animasyon Oluşturma
3
2.1-Kazık Çakma Esnasında Oluşan Dinamik Etkilerin Modellenmesi
4
2.2-Kazık Sisteminin Malzemelerinin Oluşturulması ve Atama İşlemleri
5
2.3-Kazık Sisteminin Harmonik Hareketinin Hesaplanması
6
2.4-Harekete Bağlı Eğrilerin ve Çıktıların İncelenmesi
7
3.1-Üstyapı ve Zeminde Depremin Meydana Getirdiği Hareketler
8
3.2-Sistemin Sınır Koşulları ve Programa Deprem İvme Kaydı Aktarma
9
3.3-Sistemin Hesaplamaları ve Çıktılarının İncelenmesi
10
3.4-Depreme Bağlı Yapıda ve Zeminde Oluşan Deformasyonların Animasyonu

Plaxis 3D Uygulamaları

1
1.1-Radye Jeneral Temel Tasarımı ve Üst Yapı-Temel İlişkisi
2
1.2-Radye Jeneral Temelin Hesaplamaları ve Çıktılarının İncelenmesi
3
2.1-Palplanşlarla Desteklenmiş Derin Kazının Modellenmesi
4
2.2-Derin Kazının Sistem Çıktılarının İncelenmesi
5
3.1-Tekil Kazık Tasarımı ve Noktasal Yüke Bağlı Hesaplamaları
6
3.2-Çıktı İnceleme, Eğri Oluşturma ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
7
4.1-Konsol Tipi İstinat Duvarı Tasarımı ve Hesaplamaları
8
4.2-İstinat Yapısında Meydana Gelen Deformasyonların Tahkiki

Plaxis'e Dair Ekstra Videolar

1
Eksenel ve Eğilme Rijitliği Hesaplamaları
2
Su Tankının Altındaki Kazık Grubunun Oturma Analizi
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4.4
4.4 out of 5
170 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
89
Stars 4
53
Stars 3
24
Stars 2
4
Stars 1
0
4a11ffa17d79a1846dc9460bfc7d8c9e

Includes

8 hours on-demand video
Certificate of Completion

About

AulaGEO is a Ge-engineering specialized academy.

Social Network

Udemy Black Friday Sale! Top Courses From $9.99