Have a question?
Message sent Close
3.95 out of 5
3.95
124 reviews on Udemy

3D Architectuur met SketchUp

In deze introductie maak je kennis met SketchUp om een eenvoudige woning te modelleren en te presenteren
Instructor:
Stefan Boeykens
2,502 students enrolled
Maak een 3D model van je architectuur ontwerp, op een eenvoudige, efficiënte manier
Presenteer dit model op een visueel interessante manier, zonder het model zelf te wijzigen
Integreer dit model met Google Earth
Leid een 3D model af uit één of meerdere foto's

In deze video cursus leer je aan de hand van een vrij eenvoudige woning alle noodzakelijke technieken om te modelleren in 3D. We gaan een voorbeeld uitwerken vanaf het begin, maar zullen ook de belangrijkste methodes leren om op een efficiënte en professionele manier aan de slag te gaan met SketchUp.

Je kan het model zelf stap voor step opbouwen, met elke recente versie van SketchUp (Windows of OSX, Make of Pro). Slechts hier en daar worden gereedschappen gebruikt die enkel in de Pro-versie beschikbaar zijn en over het algemeen kan je dit ook benaderen met de Make versie.

De video werd opgenomen met versie 2013 Pro, toen Trimble net eigenaar was geworden van SketchUp, maar de manier van werken is dezelfde voor alle versies van SketchUp.

  • We vertrekken van een algemeen overzicht en de elementaire gereedschappen om te modelleren en te navigeren in 3D.
  • Doordat SketchUp op een slimme manier opgevat is, blijft dit toegankelijk voor iedereen, ook als je geen ervaring hebt met 3D of CAD.
  • We brengen gaandeweg meer complexe gereedschappen aan, in de loop van het project, zoals "Components", "Layers" en "Scenes".
  • We maken gebruik van de leuke en interessante manieren om het model te presenteren in SketchUp, zonder het model zelf anders te moeten opbouwen.
  • Tenslotte leren we enkele spectaculaire technieken kennen om het model te integreren met Google Earth, om extra modellen te downloaden van de "Warehouse" en om 3D modellen af te leiden van een foto, inclusief de texturen.

Introductie tot SketchUp voor Architectuur

1
Introductie: wat is SketchUp en hoe werkt deze software?

Een algemeen overzicht van SketchUp en hoe het kan gebruikt worden bij het modelleren van een eenvoudig gebouw. Dit is gericht op architecten en toont hoe SketchUp geschikt is voor een volumestudie.


Na aan korte introductie over Trimble en de SketchUp website, starten we SketchUp op om de interface te overlopen.

2
Over SketchUp zelf

Ken je iets van de voorgeschiedenis van SketchUp?

3
Basis van tekenen: het lijngereedschap en navigeren in 3D

We leggen de algemene manier van Tekenen of Modelleren uit en tonen hoe we kunnen navigeren in het 3D model met de "Orbit", "Zoom" en "Pan" gereedschappen. Het is essentieel dat je die beheerst en ze ook vlot kan oproepen met de shortcuts, om snel en efficiënt te werken.


We rekken een vlak uit tot een 3D volume met het bekende "Push/Pull" gereedschap, dat ondertussen in vele andere software ingevoerd werd, maar het origineel van SketchUp blijft onovertroffen.


We leren hoe we correcties kunnen aanbrengen in de geometrie met de "Eraser" en de "Heal" mogelijkheid, die we kunnen gebruiken om uiteengevallen geometrie terug te herstellen.


We streven altijd naar een zuivere, correcte geometrie, die ons achteraf het minste problemen oplevert.

4
Nauwkeurig werken met "inferences" en enkele bijkomende operaties

De automatische "snaps" of "inferences" helpen bij het nauwkeurig werken.


Soms geraken vlakken per ongeluk omgekeerd geplaatst en we dienen dit altijd te corrigeren door ze om te keren met "Reverse Faces".


We verplaatsen geometrie met de "Move" tool en tonen na de lijnen en rechthoeken ook de "Circle". We geven ook een tip om eenvoudige gaten te maken in een model.


Niet dat dat de enige manieren zijn om te modelleren, maar daarmee geraken we al heel ver.

5
Een eenvoudig huisje als eerste voorbeeld

We leren veel door een echt projectje uit te werken.


Het eerste echt voorbeeld betreft een kleine woning met een eenvoudig zadeldak. Vooral het dak zal ons helpen bij het verder beheersen van de basisgereedschappen.

6
Een tweede voorbeeld: een moderne woning

Een tweede uitgebreider voorbeeld is een hedendaagse woning. We starten in een nieuw project en beginnen met de buitencontour van een woning, waarna we het volume verder uitwerken met push/pull en het lijngereedschap, de gereedschappen die we altijd gebruiken.

7
Offset en Tape Measure - uitwerking dakrand en schuifraam in wand

Hier maken we gebruik van de "Offset" om de dakrand te maken en de "Tape Measure" om hulplijnen te plaatsen. Dit gebruiken we bij het maken van een schuifraam in de gevel.

8
Components om efficiënter te werken

Om het model beter ter structureren, zetten we ons raam om naar een "Component" om ze te kunnen herbruiken op andere plaatsen in de gevel.


Eigenlijk zou je Components zo vaak als mogelijk moeten toepassen: overal waar bepaalde objecten of geometrie op een identieke manier herhaald wordt.

9
Kleur en textuur met de Paint Bucket

We werken dit eerste deel af met wat kleur en textuur met de "Paint Bucket". Hiermee kan je elk vlak in SketchUp voorzien van een materiaal-afwerking, die bestaat uit kleur, transparantie en eventueel een textuur: een foto die je plakt over de geometrie om meer detail te tonen.

10
Over Modelleren

We stellen enkele vragen over de modelleergereedschappen van SketchUp

11
Download model

Presentatietechnieken van SketchUp

1
Presentatietechnieken introductie, doorsnedes, edges & faces

De kracht van SketchUp ligt, naast het efficiënt modelleren, zeker ook in het maken van aantrekkelijke presentaties. Bij SketchUp gaat het daarbij voornamelijk om conceptuele, geabstraheerde presentaties en niet om foto-realistische beelden.

We starten met het maken van doorsneden met het "Section" gereedschap. Deze verbergen een deel van de geometrie, zonder die te verwijderen. Als we willen kunnen we zelfs de doorsnede lijnen extraheren.

Door op een slimme manier ons model op te delen in groepen, kunnen we zelfs meerdere sections tegelijk actief maken.

We gaan vervolgens in op de mogelijkheden om het model anders weer te geven, door zowel de stijl van lijnen of randen ("Edge Style") als die van vlakken ("Face Style") aan te passen.

2
Gebruik van Stijlen om alle weergave instellingen te combineren

Omdat het te omslachtig is om telkens de Face en Edge style en andere weergave opties in te stellen, kunnen we die opslaan als een "Style". Dat maakt het véél efficiënter om die achteraf terug op te roepen, zonder het model aan te moeten passen.

3
Andere weergave opties, zoals Schaduwen en Camera projectie

Je kan op het model de schaduwen weergave, wat het model op een aantrekkelijke manier verduidelijkt, door meer diepte weer te geven.

De weergave van het model kan verder nog aangepast worden, door onze kijkpositie aan te passen via de camera, evenals de manier van projecteren: perspectief of axonometrie.

4
Combineren van alle weergave opties in Scenes

We zagen al hoe de weergaveopties konden gecombineerd worden tot een stijl. We kunnen echter nog een stap verder gaan, door ook alle andere weergaveopties en kijkpositie, evenals de actieve Sections op te slaan in een "Scene".

Die kan je gebruiken voor animaties, maar zijn ook een handig hulpmiddel bij het modelleren.

We tonen ook hoe we selectief bepalen wat iedere scene opslaat, zodat we bijvoorbeeld scenes hebben om tussen kijkposities te wisselen en andere die de weergave bepalen. Daarmee kunnen we met een beperkt aantal scenes véél combinaties van weergaven ondersteunen.

We combineren dit in een demonstratie met een voorbeeld project.

5
Conclusie

We reflecteren even over alles wat we in deze sectie gezien hebben. Maak er goed gebruik van.

6
Over Presenteren

Enkele vragen over de presentatie gereedschappen

7
Download model met scenes

Werken met Solid Tools (SketchUp Pro)

1
Complexe Geometrische Bewerkingen in SketchUp

Met de gereedschappen die we tot nog toe zagen, kunnen we in feite een groot deel van elk gebouw modelleren. Er zijn echter nog veel meer gereedschappen in SketchUp. Hier maken we kennis met enkele gereedschappen voor complexe geometrische bewerkingen.

2
Doorsneden van volumes met "Intersect"

Als je gesloten volumes hebt, kan je de doorsnede daartussen bepalen met de "Intersect" operatie. Die genereert extra lijnen, die je kan gebruiken om de overbodige delen te verwijderen.

Dit kan in bepaalde gevallen wel wat omslachtig worden, maar is beschikbaar in alle versies van SketchUp.

3
De Solid Tools: extra opties indien je met SketchUp Pro werkt

Indien je gebruik maakt van SketchUp Pro, dan heb je bijkomende gereedschappen beschikbaar bij de "Solid Tools": het automatisch bepalen van de doorsnede, samenvoeging of het verschil tussen volumes (zogenaamde Booleaanse Operatoren, die in de meeste 3D of CAD software beschikbaar zijn).

4
Voorbeeld: bochtstuk voor holle buisprofielen

We werken als voorbeeld een bochtstuk uit voor een holle, cylindrische koker.

We leren tevens een handig gereedschap om een profiel langsheen een pad te extraheren: de zogenaamde "Follow Me" tool.

5
Voorbeeld: T-verbindingen voor holle buisprofielen

We voegen ook een T-verbinding toe, die ons weer enkele andere bewerkingen uit de Solid Tools illustreert.

Alleen al het feit dat we met afgeronde elementen werken, maakt het allemaal wat moeilijker om met de reguliere lijn- en push/pull technieken aan te pakken.

6
Voorbeeld: samenvoegen van elementen en conclusies

Tenslotte voegen we ook eens de T- en de Bocht samen tot één aangesloten element.

We reflecteren op het einde even over deze sectie en wat we daarin geleerd hebben rond modelleren.

7
Download Solid Tools resultaat

Geavanceerde toepassingen van SketchUp: Google Earth, Warehouse en Photomatch

1
Introductie tot extra toepassingen van SketchUp voor integratie

We introduceren de extra opties die we met SketchUp hebben voor integratie met andere modellen, de site en bestaande foto's.

2
Integratie met Google Earth: plaats je ontwerp op de interactieve 3D wereldbol

Google Earth is een bijzonder interessante toepassing om op een interactieve manier de hele wereldbol te verkennen. Het is, dankzij de integratie vanuit Google, die een tijdje eigenaar geweest zijn van SketchUp, mogelijk om je ontwerp op een reële geo-positie te plaatsen, zodat je kan modelleren in de context van de site.

We maken gebruik van deze integratie om enerzijds een luchtfoto en reliëf van het terrein te downloaden in ons SketchUp model, maar ook om nadien ons ontwerp weer te visualiseren binnen Google Earth.

3
Download Ontwerp Google Earth
4
Importeer bestaande modellen of objecten vanuit het Trimble 3D Warehouse

Een tweede vorm van integratie betreft het 3D Warehouse, eveneens een gevolg van de integratie binnen Google. Je kan in deze online bibliotheek zoeken naar 3D objecten van gebouwen, meubels of andere objecten, al dan niet aangeboden door de fabrikanten van deze objecten.

Als alles goed is opgesteld, is het een kwestie van zoeken in importeren, al durft het soms wel nodig te zijn om deze modellen terug wat op te schonen.

5
Modelleren op basis van foto's, met PhotoMatch

Vaak ontwerp je binnen een bestaande omgeving. Als je een aantal foto's hebt van de omgeving, kan je met wat voorbereiding een vrij nauwkeurige reconstructie maken van de gebouwen die je op de foto ziet.

Via PhotoMatch laadt je een foto binnen een bepaalde scene, van waaruit je eerst en vooral probeert om de camera-positie te reconstrueren. Dit loopt niet altijd perfect, maar als je werkt met enkele duidelijke hoeken en referentierichtingen, kan je toch behoorlijke resultaten krijgen.

We tonen aan hoe je bijkomende foto's aligneert op het model dat je aanzette bij de eerste foto en ook hoe je de foto zelf als textuur kan gebruiken op het model.

6
Download Photomatch

Conclusie

1
Besluit en een vraag naar jou toe
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4
4 out of 5
124 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
50
Stars 4
50
Stars 3
22
Stars 2
1
Stars 1
1
a1fea066bd3c815ca59974aec43276b0

Includes

2 hours on-demand video
6 articles

About

AulaGEO is a Ge-engineering specialized academy.

Social Network

Udemy Black Friday Sale! Top Courses From $9.99